(La piel afilada) PDF/EPUB ä Josan Hatero


E t m kitap bunlarla dolu Bir de birka paragrafta bir ara sayfalar var buralarda da paragrafta bir ara sayfalar var buralarda da ek insanlar n ger ek hik yelerinden bahsediyor San r m en ok bu k s mlar sevdim kitapta ncelikle i inde harika izimler oldu unu s ylemeliyim Kitab bitirmeme ra men arada p a p bak yorum K sa k sa insan ve a k g zlemlerini okumak a r keyifliydi ve okurken nas l bitti ne zaman bitti anlamad m Elinize ald n z gibi bitiyor Her ne kadar a k evrenselde olsa bu kitab okurken spanyol insan n daha yak ndan tan ma rsat olarakta bak yorum E er alt nda varsa muhakkak okuyu. Paydada buluşmuş onu kendi karakterlerince yaşıyorOkuyucuyu birbirinden arklı âşık türlerini keşfetmeye çağırıyor Hatero Kimi âşıkların birinci ağızdan deneyimleri Borges ve Calvino izleri taşıyan bu kılavuzu mahrem ve tutkulu benzersiz bir yolculuğa dönüştürüyo. ,
Tiyorum her eyde mant k arayan bir d nyada BUNU DENGELEYECEK EY MUTLAKA VARD R BU NEDENLE R BU NEDENLE dengeleyecek ey mutlaka vard r Bu nedenle dev de i imini ya arken e i de buna paralel ama ters bir de i im ya ar Bana a r arkl ve ilgin gelenlerden bir tanesinden de al nt vereyim Bu b l m n ad G M LENLER Topra n nemli karanl n ar aflara tercih ederler Tenlerinin rengi kum rengine benzer Tenleri de kum tanecikleri gibi parmaklar n aras ndan d k l r Asl nda birka tane daha al nt eklemek istiyorum ama kals n ilginizi ekerse siz bakars n z zaten Kitapta her k t r bir paragraf aras bir uzunlukta anlat l yor Mokratik bir şey olmadığı görüşüdürKatalan Yazar Josan Hatero'nun Titizlikle Hazırladığı âşıklar Kataloğunda Kimler Yok Ki Josan Hatero'nun titizlikle hazırladığı âşıklar kataloğunda kimler yok ki romantikler kâşifler turistler miyoplar holiganlar cambazlar dalgıçlar geçerken görülenler dokunuş yoksunları Hepsi arzu denen şu gizemli ortak. DR n Can Yay indiriminden alm t m iyi ki de alm m K rkmerak dizisine bir sevgi beslememin nedenidir Hassas Ten O m iyi ki de alm m K rkmerak dizisine bir sevgi beslememin nedenidir Hassas Ten O ilgin o kadar de i ik bir kitapt ki herkese g stermeden duramad m E er cinselli e ve a ka bu ikisinin bir arada olu maceras na ilgi duyuyorsan z bu kitap size g re Akl n za gelebilecek her e it k anlat lm t kitapta Baz lar n okuyunca kendimi yak n hissettim ya kendimdeki zelliklerden ya da evremden tan d k geldi ama baz lar nda oturup B yle insanlar da m var diye sordumEn ok ho uma gidenlerden birisi DEVLER di Oradan bir al nt vermek is. Bir âşıktan beklenen şey insana kendini özel ve arklı hissettirmesidir Sevilen kişi sadece tam o anda orada bulunmaktan başka bir özelliğe sahip değilse bu aşkın ne değeri var Gerçek aşk bu mudur Bu konuda bütün uzmanların üzerinde birleştikleri bir şey varsa o da aşkın hiç de de. La piel afilada


3 thoughts on “(La piel afilada) PDF/EPUB ä Josan Hatero

  1. says: (La piel afilada) PDF/EPUB ä Josan Hatero

    DOWNLOAD La piel afilada Josan Hatero Ò 8 DOWNLOAD REVIEW Â eBook, ePUB or Kindle PDF Ò Josan Hatero DR’ın Can Yayınları indiriminden almıştım iyi ki de almışım Kırkmerak dizisine bir sevgi beslememin nedenidir Hassas Ten O kadar ilginç o kadar değişik bir kitaptı ki herkese göstermeden duramadım Eğer cinselliğe ve aşka bu ikisinin bir arada oluş macerasına ilgi duyuyorsanız bu kitap size göre Aklınıza gelebilecek her çeşit âşık anlatılmıştı kitapta Bazılarını okuyunca kendimi yakın hissettim –

  2. says: Josan Hatero Ò 8 DOWNLOAD (La piel afilada) PDF/EPUB ä Josan Hatero

    (La piel afilada) PDF/EPUB ä Josan Hatero DOWNLOAD La piel afilada ''Yalnızım çünkü bunu yapmaya gücüm yetiyor Yoksa nasıl yalnız olacağım? Dedim ya yalnızlık çok pahalı Ama bunu ödeyeb

  3. says: REVIEW Â eBook, ePUB or Kindle PDF Ò Josan Hatero Josan Hatero Ò 8 DOWNLOAD (La piel afilada) PDF/EPUB ä Josan Hatero

    DOWNLOAD La piel afilada REVIEW Â eBook, ePUB or Kindle PDF Ò Josan Hatero Josan Hatero Ò 8 DOWNLOAD Öncelikle içinde harika çizimler olduğunu söylemeliyim Kitabı bitirmeme rağmen arada çıp açıp bakıyorum Kısa kısa insan ve aşk gözlemlerini okumak aşırı keyifliydi ve okurken nasıl bitti ne zaman bitti anlamadım

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *