[PDF] Návrat na planetu Zemi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vyjde antologie Stalo se zítra níž najdete mj povídky dalších deseti autorů na něž v Návratu nezbylo místo celkem vám tedy v obou antologiích představíme jedenašedesát nezbylo místo celkem vám tedy v obou antologiích představíme

JEDENAšEDESáT čESKýCH SLOVENSKýCH SPISOVATELů SCIENCE FICTION 
českých slovenských spisovatelů science fiction povídkách a novelách knižně dosud nevydaných. ,
Třetí antologie science fiction v Členské knižnici přináší povídky a novely padesáti a jednoho českého A SLOVENSKéHO AUTORA JE DOSUD ANTOLOGIí čESKOSLOVENSKé slovenského autora a dosud největší antologií československé Podle původního plánu měla být dokonce víc než o polovinu delší ale záměr narazil na tec.

Free read Návrat na planetu Zemi

Hniku která bohužel prozatím do věku science fiction nedospěla Tak tlustá kniha se zkrátka a dobře nedá kvalitně svázat Nezbylo než antologii redukovat na maximálních šest set padesát tlustá
KNIHA SE ZKRáTKA A DOBřE NEDá 
se zkrátka a dobře nedá svázat Nezbylo než antologii redukovat na maximálních šest set padesát Ale všechno zlé je pro něco dobré a řešení se našlo Současně s Návratem na planetu Zemi. Návrat na planetu Zemi